top of page

 מים

מים לא מה שחשבנו

מים... לא מה שחשבנו. מחקר מדהים והמסקנות - מדהימות עוד יותר.

credit: LifeBuzz

מאגרי המים של קייפטאון בדרום אפריקה יתרוקנו ויתייבשו עד אפריל הקרוב... 
George Takei

איסוף מי גשמים באמצעים פשוטים, פיתוח של אדם בבנגלור שבהודו.
TheBetterIndia

זכויות המים

מסביב לעולם הולכת ונוצרת תנועה גדולה, שמכירה בערכם וזכויותיהם של המים, ומבקשת להשיב אותן, ולהשיב לנו את המים הנקיים שמגיעים גם לנו. 
Uplift Connect

ההבנה החדשה של מהות המים.
אם נבין שהמים הם החיים, והם עצמם חיים ויודעים, ונושאים עימם מידע, חכמה ואנרגיה... אז נתייחס אליהם - ולעצמנו - אחרת. 

@uplift connect

על המים - Prince EA

credit:Prince Ea

זעקת הדורות הבאים להגן על המים

"אנחנו מוגנים ע"י מים ברחם אִמנו, ועכשיו זה תורנו להגן ולאהוב את המים של אִמנו, אדמת כדור הארץ".
via Unify

מים הם החיים. אבל אל תאספו לכם מים היישר מהמקור, מהגשם או ממעיינות. זה נוגד את החוק!
Gaia

פט מק'קייב, אשת לקוטה, אמנית אקטיביסטית ומנחת טקסים שבטיים, משוחחת עם המים וגם מקבלת תשובות ותובנות. כולנו יכולים.
Uplift Connect

מים אנושיים.
חוכמת החיים הקדומה שבה ומתעוררת בימינו, ומתבטאת מפיהם ומליבם של ילדים וזקנים, להזכיר לנו את הדברים הבסיסיים אותם שכחנו.
CBS News

bottom of page