top of page

מחוברות ותלות הדדית

איך ליוויתנים משפיעים על האקלים

כמה הכול ארוג בצורה מושלמת וגאונית, וכמה כולנו תלויים בכל שאר החיים עלי אדמות. על מאזן החיים באוקיינוס, ומה קורה כשיש לווייתנים - וכשאין.
via Sustainable Human

להיזכר מי אנחנו ומה מקומנו ביקום

 כל זה מפי מדענים דגולים ומדליקים, במילים ובקצב - שבא לרקוד.
credit: Symphony of Science

הפלנטה ישות חיה אחת גדולה

להיפתח להבנה - ולהרגשה - שהפלנטה הינה ישות אחת גדולה, ולמשמעויות האדירות של זה.
Uplift Connect

כולנו קשורים

מה היה קורה אם היינו שומעים בחדשות,בפרסום, בבידור, במערכת החינוך - שכולנו קשורים ותלויים זה בזה כמערכת אינטגרלית אחת? איך העולם היה נראה? איך היינו מתייחסים לאחרים שנמצאים אתנו?
שאלות טובות, ויש הרבה אנשים ויזמות שלא מחכים יותר מדי, וכבר החלו בהפצת המודעות הזו. 

איך זאבים שינו את זרימת הנהרות בפארק  ילוסטון בארה"ב

אנחנו, וכל מה שסביבנו, הננו איברים של גוף חי אחד. לכל יצור יש תפקיד מדויק באריג הבריאה המופלא, ונותר לנו רק לשמור על בריאות וחיוניות הגוף הזה, וליהנות מהפלא.
via Sustainable Human

7 ימי מנוחה 2018

bottom of page