top of page

ממשל ומשפט

שאלה מוסרית

במקום לעצור ולחשב מסלול מחדש אנחנו מאיצים בכל הכוח עם הראש בקיר...אנחנו מתקרבים אל נקודת האל חזור, בכל יום שאנחנו לא עושים את מה שנכון אנחנו מפסידים הזדמנויות
credit: Sustainable Human

למען שבעת הדורות הבאים

"איננו יורשים את האדמה מאבותינו - אנו שואלים אותה מילדינו".

המערכת הכלכלית מתפרקת

המערכת הכלכלית כולה מתפרקת והוכחות לכך אפשר לראות בכל מקום, ועדיין זה בידיים שלנו לשנות את הכלכלה מהיסוד ולשנות את המצב לטובה.
credit: Sustainable Human

קמפיין בחירות לדוגמא

credit: Jeremy Corbyn
 

נשיא צרפת קורא למדעני האקלים

מסר מנשיא צרפת החדש Emmanuel Macron בנושא שינוי האקלים לכל החוקרים, היזמים, המהנדסים, בארצות הברית שעובדים בתחום של שינוי האקלים, ונתקלים בהתנגדויות של טראמפ אשר לא תומך בהם: בואו לצרפתיחד עם עוד אירופאים לעבוד על נושא בוער זה.

מתבקשת שיטה חדשה

איך שלא נקרא לזה - השיטה הדמוקרטית לא משרתת אותנו יותר, מתבקשת שיטה חדשה למען טובת כדור הארץ כולו.
credit: Sustainable Human

אמנת העולם החופשי

קריאה לחתום על אמנה בת 10 סעיפים קצרים שמהווים דרישות-מינימום לחיים על פני האדמה בימינו ולעתיד לבוא. 
http://www.freeworldcharter.org/…/chart…
The Free World Charter

מדיניות ממשלתית ירוקה

10 מגמות בתחום הסביבה שהפכו למדיניות סביבתית וחקיקה וההשפעה שלהן היא מערכתית
The Plaid Zebra

בקנדה לא מפחדים
ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה המשגשגת, מספר על היתרונות של קליטת פליטים.

ללכת בעקבות הצרפתים

"... אני חושב שהיינו צריכים לעשות את זה הרבה קודם..." 
ללכת בעקבות הצרפתים ולהפסיק לחלוטין את השימוש בכלי פלסטיק חד"פ - זה צו השעה, בכל העולם.

 

bottom of page