top of page

פרק 12

מודעות חדשה

התרת הדמוקרטיה

לא ניתן לייחס את השחיתות המובנית בדמוקרטיה למערכת לבדהּ. היא חלק בלתי-נמנע מן הדפוס של פילוג וייחוס אשר נמצא בתוככנו כולנו וּבכל רמות החברה.

דמוקרטיה היא מערכת המתאימה עצמהּ למה שאנו בוחרים לעשות בהּ. היא נוצרה מתוך הֲלַך-רוח של הפרדה והשתלטות, לפני שהחברה המודרנית למדה על החיבוריות האקולוגית היסודית שלנו עם כלל הבריאה. היא איננהּ מאורגנת סביב עקרונות החיים, והיא חסרת מַסנן מובנה להבחנה בין התנהגות בריאה לבלתי-בריאה. היא לא נוצרה או נבנתה כדי לטפח את הבריאות והחִיוּת של מערכות חיבוריות מורכבות של אדם וּסביבה.

ההשלכות של מערכת המושרשת בַּהֲלַך-רוח של השתלטות הן בלתי-נמנעות. בעוד שהדמוקרטיה תרמה לתודעה האנושית ולהתפתחות ההבנה של השימוש והשימוש לרעה בכוחנו, ההגבלות המובְנות של המערכת ניכרות באתגרים שאנו ניצבים בִּפניהם, והִגּיע הזמן להמשיך הלאה.

תודעה מתפתחת

אנשים ברחבי העולם הופכים מיודעים יותר ויותר. מעטה הסודיות שאפף את הניצול השיטתי של הכוח מוסר כיום. טכנולוגיית המידע והתקשורת האלטרנטיבית מאיימות לסדוק את מערכת ההשתלטות העולמית. מספר גדל והולך של מתריעים בשער ותחקירנים אמיצים חושפים מניפולציות נרחבות של הכוח והמשאבּים על-ידי הממשלות והאליטה הכלכלית.

האיומים הסביבתיים נוגעים לכולנו כיום יותר מבֶּעבר, וייצוגים של אי-השוויון החברתי וההרס הסביבתי מתפשטים ברשתות החברתיות. זעם כלפי ממשלות והאליטה גובר, בַּאֲשר שאנשים ברחבי העולם יוצאים לרחובות בִּדרישה לשינוי. הסטטוס קוו של ההשתלטות מאוים, והכאוס גדל.

מלחמת מידע משתוללת. בעוד שיש הנלחמים כנגד החשאיות שאפשרה את המרמה ההמונית, יש ממשלות המגבילות את חופש הפרטיות ואת חופש השימוש במִרְשֶׁתֶת. יש המשתמשים במִרְשֶׁתֶת כדי להמשיך להפיץ מידע שקרי, ויש המשתמשים בהּ לַהֲפצת אמת וּמידע בריא, במטרה ליצור מערכת חברתית חדשה.

במשך השנים היו קיימות תיאוריות קונספירציה בִּדְבר הניצול האכזרי החשאי של כוח של ממשלות, תאגידים וִיחידים, אך רבות מהן נדחו בקרב הציבור והיו נושא לַהֲלצות, וכך הוסטה תשומַת-הלב, ונדחו חקירות. עיתונאים אחדים הלכו בעקבות קצות-חוט אלה, ונראֶה כי כעת תיבת פנדורה נפתחת. מידע שהיה חבוי נחשף, ותאוריות רבות, שנחשבו לתרמית, נראות כעת כבעלות אחיזה במציאות.

המלחמה בין אמת לבין תעמולה ניטשת. מידע חזותי מטופלל, ורק חדי-האבחנה מסוגלים להבחין בין אמת לִבדיה. מלחמת המידע מסמנת עידן חדש מן היסוד, וּבו כל אחד הוא עיתונאי, וכל דבר יכול להיוודע, אך גם עידן, וּבו מידע כוזב מתפשט בקלות.

 

ההתחלה החדשה

עם כישלונהּ הטראגי של דמוקרטיה, אחריותנו המשותפת היא לנוע אל מעבר לִגבולות הנודע, ולהשקיע בִּמשותף בריפוי של כל מה שניזוק על-ידינו. מסגרת-העבודה היחידה התקפה למערכת ממשל חדשה היא זוֹ אשר מתואמת ללא פשרות לחיים ולקיום עצמו.

לנוכח תנועת התודעה, בשלה העת להטיל ספק ביסודות של כל אשר חשבנו שהוא נכון וַאֲמיתי. זה הזמן להשתחרר מן התסריט המגביל, וּבו הדמוקרטיה היא הטובה ביותר מבין כל המערכות, להתארגן יחדיו וְלבנות משהו טוב יותר.

לצד קריסת המערכות הקיימות, תנועה גדלה והולכת של קבוצות מגוונות ברחבי העולם פועלת לריפוי כלל המערכת האקולוגית שלנו . טכנולוגיית המידע מאפשרת את התפשטותו של מידע בריא וּמספקת במה לשיתוף משאבים וּלהמצאת מערכות ארגוניות עולמיות חדשות. הֶחזון, הידע, התבונה והטכנולוגיות לעתיד משגשג כבר קיימים. כעת זוהי רק שאלה של חיבור המעגלים של אלה המסורים לטובת הכלל ויוצרים מערכת ממשל חדשה, אשר מַצּיבה את הבריאות והחִיות של כדור-הארץ וכל יושביו כַּמצפן היחיד שלהּ.

bottom of page