top of page

אקלים

חתימה על מניפסט קוד האקלים

 

 

אנחנו, אזרחי כדור הארץ, מכירים באקלים ומכבדים אותו, ואת התפקיד הההכרחי שלו כנותן חיים לכל הבריאה.

 

אני מכירים בכך שביהירות שלנו לקחנו את האקלים הכמובן מאליו,כששדדנו וניצלנו את את כדור הארץ, ובכך גרמנו סבל וחורבן עצום לעצמנו ולמינים אחרים.

 

אנו רואים בצופן האקלים, צופן מורכב ומופלא של הבריאה, המהווה אינטליגנצייה פלנטרית, המכוונת את ההתחדשות ההרמונית של עונות השנה,ומאפשרת לכל החיים לפרוח. בצופן זה אנו תלויים.

 

אנחנו לומדים איך האקלים מתפקד יחד עם כל חלקי הבריאה,משדר ומעבד את המידע, כדי להסדיר את המערכת כולה באופן הרמוני.

 

אנחנו מעריכים שכל החלקים של כדור הארץ, משחקים תפקיד מכריע בצופן מורכב זה.

 

אנו מבינים שעלינו לרפא את הנזק שגרמנו.

 

עכשיו, אנו מבינים שכדי לתקן את הנזק ולחדש את החיים,  עלינו להפסיק להתערב בסדר של הטבע,  ולהתיישר ככל יכולתינו עם  הרטט הראשוני שלו.

 

אנו מבקשים להתפתח ולגלות ענווה,  לנוכח האינטליגנצייה הפלנטרית היוצאת דופן הזו.

 

אנו מתחייבים לכבד את צופן האקלים הפלנטרי, ללמוד ממנו, כך שנוכל להיות אורחים רצויים על פני האדמה,  ולהשאיר אותה עשירה יותר בזכות שהותנו  כאן.

מניפסט צופן האקלים

אנו קוראים, באופן מיידי, לכל המנהיגים ואזרחי העולם, לקחת את התפקיד שלנו כשומרים, על כל המשאבים למען דור העתיד, לטובת כדור הארץ וכל יושביו.

 

להכיר במוגבלות הידע שלנו על בריאות של מערכות חיים, וללכת אחרי חכמתם של מומחים אקולוגים ושל מנהיגי עמים ילידים  שומרי החוכמה העתיקה.

 

לשים בצד אינטרסים אישיים, עסקיים ולאומיים, ולעבוד יחד בהתאם לעקרונות האקולוגיים העמוקים.

 

להכיר  בכך שכל המשאבים על הפלנטה הם חיוניים  לכל מערכות החיים על כדור הארץ, ולא יכולים להיות בשליטתם של יחידים או קבוצות.

 

להפסיק להשקיע בתעשיות המסכנות את בריאות המערכת האקולוגית.

ולהשקיע רק ביוזמות המיטביות עם המערכת האקולוגית כולה.

 

לקדם חינוך  לכל האזרחים על חיוניות וחיים, במערכת האקולוגית הפלנטרית המחוברת  שלנו.

 

המשמעות של ריפוי האקלים היא יצירת אזור גלובלי חופשי מכל דיכוי.

המשמעות היא שיחד נרפא ונטפח את הסביבה

המשותפת שבה כולנו תלויים.

 

אם תרצו שהחתימה שלכם יופיע בשימת תומכי המניפסט, אנא תמלאו את  הפרטים :

Sign the Manifesto

Thank you! Manifesto signed

bottom of page