top of page

 למען ארץ בריאה

תנועה אזרחית מאחדת

 גישה מערכתית הוליסטית לקראת הבחירות הבאות ולשינוי שיטת הממשל בישראל

מטרה

 הטקסט בדף זה נמצא בתהליך עריכה והעשרה על-ידי השותפים שמצטרפים

כאשר נשנה את הסיפור - נשנה את  המציאות

מטרתו הלגיטימית הראשית של שלטון היא טיפוח בריאותם וחיוניותם של האדמה וכל יושביה לדורותיהם

התנועה מובילה גישה הוליסטית ומערכתית לניהול משאבים משותפים, ומציבה את בריאות האדמה וכל יושביה כמטרתה העיקרית וכעיקרון המארגן של הממשל.

התנועה למען ארץ בריאה מתמקדת בהשלכות הבריאותיות המערכתיות של כלל מדיניות וחקיקת כל ממשל באשר הוא, ודורשת ממנו נטילת אחריות ומתן דין וחשבון מלאים על השלכות אלה.

תנועת ארץ בריאה  מציעה מסגרת חשיבה מקיפה וסדר-יום חדש לממשל, בגישה של בריאות וריפוי חברתי וסביבתי, הנטועה בתבונה בין-תחומית שנצברה ברחבי העולם על פני  שנים.

דרכי פעולה

מתאחדים - למען ארץ בריאה

דרכי פעולה

מצע

יצירת מצע המציג את החזון, הערכים והמדיניות  של התנועה למען ארץ בריאה, על בסיס סוגיות עליהן קיימת הסכמה ציבורית רחבה ,ולאימוץ על ידי כל ממשלה שתיבחר.

שימוש בטכנולוגיה

 • לארגון התנועה כקהילה ארצית תוססת ואפקטיבית.

 • ליצירת פלטפורמה לריכוז ושיתוף משאבי הקהילה.

 • להציג לראווה את הישגיהם ומדיניותם של מנהיגים בתחום, ולהבטיח שקיפות ואחריותיות מצדם.

 • לאספקת תוכן ועיתונות חלופיים לתקשורת הממסדית לתמיכה בשינוי תודעה וסדר היום הציבוריים.

 • לשנות את תרבות סיקור הבחירות מהתמקדות באישיויות ומספרים לדיוני עומק ורוחב בסוגיות החיוניות לבריאות מערכתית.

שינוי תודעה והעלאת מודעות

 • יצירת חומרי לימוד והסברה

 • העברת סדנאות הכשרה לפעילים

 • הצפת רשתות התקשורת במסרים של בריאות מערכתית, ממשל בריא ודרכי הפעולה למען ארץ בריאה  

הובלת קמפיין שמטרותיו

 • לקדם תנועה אל-מפלגתית  של כולם – למען הכלל

 • לשים בריאות כלל מערכתית בלב האג'נדה הציבורית והשיח הפוליטי לקראת הבחירות.

 • לספק לציבור ולנבחריו מסגרת לחשיבה ממוקדת בריאות מערכתית כוללת.

 • להשפיע על מהלכי קמפיין הבחירות הקרובות  על מנת למגר שחיתות.

 • למצב את בריאות המערכת כשלם בראש סדר היום של כל ממשלה שתיבחר

 • ליצור סדר יום פוליטי וכלכלי חלופי ובר-קיימא.

 • לדרוש אחריותיות מלאה ממנהיגים פוליטיים על ההשלכות המעשיות על המערכת כשלם של כל מדיניות וחקיקה בהם הם תומכים.

הובלה ציבורית רחבה

 • גיוס מנהיגים ומנהיגות מכל המגזרים ומקצועות כשגרירי התנועה בקרב קהילותיהם

עיקרון מארגן

  הרעיון המארגן - בריאות מערכתית

מה

בשיח הרווח המונח בריאות מיוחס בעיקר לתחומי הרפואה, למחלה, לתרופות ולשרותי בריאות. עלינו לפעול להרחיב את תפיסת הבריאות לראיה מערכתית הלוקחת בחשבון את מכלול ההשפעות החברתיות והסביבתיות על הבריאות והרווחה האישית והקולקטיבית שלנו.

בריאות משמעותה גוף ונפש בריאים, יחסים בין-אישיים בריאים, קהילות בריאות וסביבה בריאה. כל אלה תלויים זה בזה. כל עוד שמתקיים דיכוי או מחלה במערכת המקושרת-הדדית שלנו, יתרבו החולי והעימותים.   

איך

האתגר של החברה בת-זמננו הוא לפתח מודעות ציבורית לכך שהבריאות של כל פרט  תלויה בבריאותו של הזולת ובבריאות הסביבה בה כולנו תלויים. עלינו לייצר סדר יום ציבורי וחברתי מאוחד וממוקד בריאות, שיביא לשינוי תרבותי ופוליטי.

קידום מדיניות לבריאות השלם תאחד בין כולנו ללא הבדלי גזע, דת, מגדר או לאום, ותוביל לחקיקת חוקי יסוד שישנו את מוסדות המדינה וירפאו את התרבות והסביבה שלנו.

טיפוח בריאות המערכת כשלם משמעו, לפני הכל : מתן עדיפות עליונה ליסודות הפיזיים של החיים – אוויר, מים, וקרקע נקיים, מגוון ביולוגי - החיוני לאקלים בריא - והנגשת אוכל מזין ובריא לכולם. כשתנאים אלה יתמלאו, משברים רבים ייפתרו מעצמם.  

טיפוח הבריאות משמעו דאגה לביטחון פיזי ורגשי, למחסה, ליחסי ערבות בין-אישית ולאכפתיות והעשרה הדדית,  גם עם מינים אחרים ועם הסביבה. משמעו גם הבטחת תקווה והזדמנויות לכל אחד ואחת למימוש הפוטנציאל הייחודי שלהם כמרכיב חיוני בשלם.

מסרים של בריאות השלם

למה

הבריאות מהווה את המשאב המשותף בעל הערך היקר לנו ביותר. כולנו, ללא הבדלי מוצא או מעמד,מייחלים לעצמנו ולילדינו בריאות ונחת - ללא בריאות הופך כל השאר משני בחשיבותו.

אף על פי כן, הבריאות היא הנפגעת הראשית של מערכת הממשל שלנו. אנו נמצאים בתוככי משבר בריאות מדאיג אשר מתבטא בכל תחומי החיים. האוויר, האדמה והמים מזוהמים. האוכל שאנו אוכלים מכיל רכיבים מזיקים, ומשאבי הטבע ואזורים ירוקים נכחדים מדי יום. שיעור המחלות הכרוניות הולך ועולה. התמכרויות, אלימות חברתית, השסע החברתי, העוני, השחיתות והדיכוי של כל מי שנתפס כ"אחר" גוברים מדי יום והשיח השולט אלים ומפלג. מוסדות הציבור (כולל משרד הבריאות) נגועים בשחיתות ואינם מתפקדים בשל מינויים ואינטרסים פוליטיים, חוסר תקציבים וראיה צרה וקצרת טווח.

אתגרי הבריאות הרבים הללו שפוקדים אותנו נוגעים לכל אחת ואחד מאיתנו, והם תוצאה של תרבות המקדמת אינטרס אישי על חשבון השלם, מדיניות ממשלתית המונעת ע"י רווחים קצרי-מועד וכוחנות, וכלכלה הפוגעת בתנאים הבסיסיים ההכרחיים לשגשוג החיים.

התוצאה

כשנעבור משפה של נפרדות, הפחדה, כוחנות, רווחים אישיים,וביורוקרטיה מסרבלת - על חשבון השלם - לשפה של בריאות וחיוניות מערכתית, ייחשף הצורך שלנו בסוגי מומחיות חדשים ובמנהיגות אחרת. כשהבריאות המערכתית תהפוך למטרה העיקרית ולעיקרון המנחה בחברה, נגלה מגוון רחב של פתרונות יצירתיים, אותם יובילו אזרחים, שיפעלו למען הטוב המשותף.

הגישה המערכתית

 הגישה המערכתית להבראת השלם

רק כשנמקם את בריאותנו המשותפת בלב המדיניות הממשלתית שלנו – נמצא פתרונות יצירתיים לכל המשברים העומדים כעת בפנינו.

6

עלינו לפעול  מעבר לאינטרסים פוליטיים צרים, ולקבוע שהקריטריון הראשי לכל מדיניות יהיה- ההשלכות הבריאותיות עבור הכלל.

7

בריאות משותפת משמעה – לצאת מנקודת המבט של כלל המערכת, ולהכיר בתלות ההדדית שבין כל הגורמים הפועלים בה, ובכלל זה - כלכלה, צדק, ביטחון, בריאות, דיור, תשתיות, חינוך, מדיה, רווחה וסביבה. כמו בגוף האדם, כך על כל הגורמים לפעול יחד בשרות בריאותנו ורווחתנו המשותפות כשלם.

8

עלינו לאמץ את התבונה  המושרשת במערכות חיים בריאות. עלינו לטפח מנהיגים בעלי מומחיות במערכות שלמות המחויבים לבריאות הכלל, ולראות בהם אחראים להשלכות הבריאותיות לטווח ארוך של המדיניות אותה הם מובילים.

9

הפלנטה מתפקדת כאורגניזם חי, אשר מערכותיו פועלות בתלות הדדית, ולכן בריאותנו תלויה בבריאותם של כל שאר חלקי המערכת – האנשים, הקהילה, האדמה, המים, האוויר, מינים אחרים והסביבה הטבעית.  

1

הבריאות המערכתית מהווה את המשאב המשותף היקר ביותר שלנו.

2

מטרתו הלגיטימית הראשית של כל ממשל היא לטפח את בריאותם וחיוניותם של האדמה ושל כל יושביה לדורותיהם.

3

בכל נקודה במערכת בו מתקיים דיכוי, שם תפרוץ  מחלה. ממשלה המעניקה זכויות-יתר לחלק מהמערכת על חשבון השלם - יוצרת דיכוי. בכך היא יוצרת עימות וגורמת לחולי, ומסכנת את בריאות הכלל.

4

למערכת הפוליטית והכלכלית הנוכחית, המבוססת על שפה של שליטה ורווחים, והמנותקת מהחיים - השפעה הרסנית על בריאות בני האדם והסביבה.

5

יעדי הקמפיין

מתווה להתקדמות 

המערכת הפוליטית-כלכלית הנוכחית בנויה על מידור, הסתרה, מניפולציות ובורות.

כיצד בכוחנו לפעול על מנת להשפיע על התנהלות מערכת הבחירות הבאה ועל איכות המנהיגים הנבחרים?

להקים פלטפורמה ברשת בה כל המפלגות, המנהיגים והמועמדים יידרשו לספק לציבור תשובות מפורטות בנוגע לעמדותיהם ולפתרונות המועדפים עליהם לסוגיות בריאות המערכת כשלם.

לעבוד עם תקשורת המיינסטרים - כדי לשנות את אופי סיקור הקמפיינים ולאמץ גישה הפועלת למען בריאות השלם המדגישה את הקולות בעלי הפתרונות היצירתיים.

"לעולם לא תשנו דברים באמצעות מלחמה במציאות הקיימת. על מנת לשנות משהו, בנו מודל חדש שיהפוך את זה הקיים למיושן."

בקמינסטר פולר

לפעול להעלאת מודעות הציבור לכל הגורמים הפוגעים בבריאות האישית-קולקטיבית שלנו וכל מה שנדרש בכדי ליצור ארץ בריאה, לרפא את הנזקים, ולטפח אקלים המאפשר לגדל ילדים בדרכים בריאות.

להבטיח דיונים  אמתיים - שדנים בהשלכות המדיניות על כלל המערכת ועל בריאות השלם.

לבנות תכניות הדרכה לשינוי תודעה העלאת מודעות - בקרב פעילים, מנהיגים ואזרחים.

לחשוף את המנגנונים הקיימים של מערכת הבחירות,  מנגנונים הבנויים להיטיב עם בעלי הכוח וחלקם יוצרים קיטוב ומשטיחים סוגיות חיוניות.

לייצר תהליך שיתופי לפיתוח וקידום המצע ליישום העקרונות, המדיניות והחוקים של הממשל - למען לארץ בריאה.

לדאוג לשקיפות - לחשוף את הידע (או את הבורות) של המנהיגים בנושאים מקומיים ועולמיים, את כישוריהם, הישגיהם בעבר, סדר-היום שלהם ומערך האינטרסים האישיים שלהם - העלולים להשפיע על המדיניות שלהם.

להבטיח מגרש משחקים שיויוני עבור כל המשתתפים ע"י - פעילות שתצמצם ניצול בזכויות-היתר המובנות של האליטות ותתמוך בסיקור תקשורתי הוגן.

להגדיר מחדש מנהיגות ראויה  וחזקה - כמנהיגות בעלות יושרה, צניעות, חמלה, ראיה מערכתית, הבנה נרחבת של נושאים הקשורים לבריאות השלם  ומחויבות בלתי מתפשרת לפעול לטובת הכלל ולהבליט מנהיגים אשר מפגינים איכויות אלה. 

איחוד כוחות

איחוד  כוחות

קובעים  את בריאות השלם כמטרתנו המשותפת

מנהיגים פוליטיים

כלכלנים

מנהיגי קהילות

אנשי סביבה

פעילים

אמנים גרפיים

אמנים, מוזיקאים, שחקנים

יוצרי סירטוני ווידאו

ידוענים

מחנכים

פובליציסטים

מומחי חוק ומשפט

אנשי אקדמיה

מנהיגים דתיים

פילנתרופים

גייסי משאבים

עיתונאים

מומחי טכנולוגיה

תנועות נוער

קהילות שיתופיות

תנועות שטח

המצע

מצע בהתהוות למען ארץ בריאה

הקדמה

אנחנו, העם, מתאחדים על מנת לבנות מערכת ממשל בריאה, כשירה וחומלת, מערכת אשר שמה את בריאות וחיוניות האדמה וכל יושביה לדורותיהם  כמטרתה העיקרית וכעקרון המנחה שלה.  

הבריאות היא הנפגעת העיקרית של פוליטיקה מושחתת ומונעת-רווח המפרה את תנאי היסוד לשגשוגם של החיים.

 

כשאנו מתמקדים בחקיקת חוקים בודדים באופן לינארי ומופרד, אנחנו מטפלים בסימפטומים בלבד ואיננו יכולים להביא לשינוי אמתי. רק כשנאמץ סדרה של חוקים ועקרונות קוהרנטיים, הפועלים יחד לטובת המערכת החברתית-סביבתית כשלם, נוכל להבריא את החברה שלנו.

 

אנו קוראים להחלפת מבנה והתנהלות הממשל, כך שיבטיחו שבכל חקיקה ומדיניות ילַקחו בחשבון ההשלכות לטווח הארוך - לשרות מיטבי של השלם.   

 

אנו קוראים לכל המנהיגים והאזרחים לאמץ מצע זה בכללותו, כעיקרון המנחה להמשך, ולעבוד יחד כדי לתמוך במימושו.

Manifest Principals

העקרונות המנחים של המצע

 1. בריאות האדמה וכל יושביה מהווה המשאב המשותף בעל הערך והיקר לנו ביותר. כשאנו מציבים את בריאות השלם כמטרתנו העיקרית וכעיקרון המארגן למעשינו ומאמצים גישה כלל-מערכתית, אנו מתמקדים בגורם  המאחד בינינו. בכך אנו מרפאים את התרבות שלנו ומזרזים פתרונות ריפוי לכל תחום של החיים.

 2. בריאות השלם - בריאת השלום: לכינון שלום בינינו ובאזור, להבטחת בריאות השלם ולשגשוג החברה כולה נדרשת גישה הוליסטית רב-מערכתית, המטמיעה את התבונה הטבועה במערכות החיים. גישה הוליסטית דורשת שנטפל בשכבות הטראומה והחולי המתקיימות כיום במערכת האנושית והסביבתית.

 3. נדרשים חוקי יסוד המגנים על הסביבה והתנאים ההכרחיים לשגשוג, בריאות וחיוניות, במקום אינספור התקנות המקשות כיום על חיי האזרחים (אך פועלות לטובת בעלי הכוח והמעמד ולהגדלת רווחיהם).

 4. עלנו לטפח בכל דרך אפשרית תרבות של כבוד ואחריות הדדית אשר מושקעת ברווחת השלם ובטובת הכלל.

 5. ממשל בריא ותקין משמעו בפועל, שקיפות מלאה של תזרים הכסף הציבורי וחלוקת משאבי הממשלה, וחיסול השתדלנות למען אינטרסים צרים ועסקאות סמויות.

 6. אנו זקוקים למחויבות אזרחית ומעורבות ציבורית גבוהות , ליצירת מועצות מומחים מקצועיות לתמיכה בשינוי השיטה הפוליטית והמשפטית, לתיקון חוקים קיימים ולקידום מדיניות המטיבה ביותר עם הכלל כשלם בקרב כל גורמי הממשל.

 יישום  מצע התנועה במדיניות וחקיקה

1. כלכלה ירוקה:

 • להשקיע ביזמות שהן בריאות לכלל - למשוך השקעות מיזמות המזיקות לשלם.

 • לפתח כלכלות מקומיות בנות קיימא ומשגשגות.

 • פיתוח ויישום פתרונות לאנרגיה ירוקה ומחזור בכל מקום ואתר, כולל קידום תכניות הכשרה למקצועות המתמחים בהבראה אנושית וסביבתית ויזמות ירוקה.

 • משכורות בכירים:  קביעת גבול עליון למשכורות של נושאי משרות ציבוריות ולשכר מינימום ראוי ממנו שניתן לחיות בכבוד, לקידום איזון הוגן ובריא של חלוקת ההון.

 • כלכלת רווחה - לשנות את החשיבה הכלכלית ואת מדדי הצמיחה והרווחים - מעבר מתפיסה ומדדים של כלכלת צמיחה למדדי כלכלת רווחה מערכתית.

 • הפחתת התלות בממשלה ובבנקים ע"י יצירת שיתופי פעולה ויזמות יצירתית וירוקה.

 

2. סביבה:  

 • לפעול למען 100% מים, אוויר ואדמה נקיים – לחסל זיהום אוויר ופסולת רעילה, לאסור על הדברה כימית, לצמצם למינימום קרינה אלקטרו-מגנטית, ולהשקיע בשיקום והגנה של המגוון הביולוגי, השטחים הירוקים והמשאבים הטבעיים שלנו.

 

3. חינוך ותרבות:

 • לחנך לתרבות המעלה על נס  את הקשר-ההדדי של כל החיים, והמכבדת את המינים כולם ומגנה עליהם.

 • להשקיע בחינוך פורמלי ובלתי-פורמלי המבוסס בריאות וחיוניות השלם.  

 • לתמוך ביוזמות  אזרחיות לשלום.

 • לשאוף לשוויון מגדרי ,להבטיח הזדמנויות שוות בחינוך, תעסוקה ושכר, ולחנך ליחסים בריאים ומכבדים.

 • בתי ספר וגנים - חינוך איכותי חינם לכולם, הכולל את היחס ההולם בין מספר הילדים לצוות.

 

4. חקלאות ותזונה:

 • סבסוד חקלאות של פירות, ירקות ודגנים אורגניים מקומיים, והנגשתם לכלל. השקעה בטכנולוגיית חקלאות עירונית, יערות מאכל וגינות קהילתיות עירוניות, העברת הדרכות של פרמקלצ'ר בבתי"ס ובקהילה.

 

5. דיור ותחבורה:

 • יצירת תכנית ארצית ומקיפה לדיור בר-השגה, וקידום פתרונות דיור קהילתיים וחברתיים  למחוסרי הדיור ולאנשים החיים בתנאי עוני.

 • הבטחת תחבורה ציבורית יעילה ונגישה לכול.

 

6. שירותי בריאות ורווחה:

 • יצירת תכניות לשילוב נזקקים בקהילה, לטיפול בהתמכרויות והפחתת הניכור, ולמיגור האלימות.

 • השקעה בתכניות אקטיביות לבריאות הציבור עם מיקוד על רפואה מונעת ועדיפות לשימוש בתרופות טבעיות.

 • מדיניות בסוגיית שימוש בסמים וטיפול בהתמכרויות - מעבר ממדיניות הפללה וענישה למדיניות שיקום של המכורים וחינוך שמדגיש את ההשלכות הבריאותיות המזיקות של אלכוהול, תרופות ומוצרי מזון כימיים ממכרים ורעילים.

 • קידום השימוש בקנאביס למטרות רפואיות בשילוב תכניות הסברה  על שימוש מושכל בחומר זה.

 • חופש בחירה בלידה - הזכות ללדת בבית.

 • אפס סובלנות להטרדה ואלימות מינית.

 

7. ממשל תקין:

 • אחריותיות - להטיל על הממשלה, תאגידים, יצרנים ופרסומאים – אחריות  על השפעת פעולותיהם ומוצריהם על האנשים והסביבה ולהטיל סנקציות כספיות על מסרים שקריים ומטעים.

 • לתקן את מערכת החקיקה כך שתתמקד בהגנת בריאות השלם וחיוניות הכלל, ותתבסס על  חמלה, חכמת הלב, וטובת הכלל.

 • מדיניות ללא פשרות נגד כל סוגי השחיתות - בממשלה, בצבא, במשטרה, ברשויות החוק,בשירות הציבורי ובמוסדות ציבור.

 • צמצום שלטון הביורוקרטיה ומעבר לשימוש בשפה משפטית נגישה לכולם על מנת לאפשר גישה קלה, הוגנת ושוויונית לשירותים ציבוריים.

 • לייצר שקיפות מקסימלית המאפשרת לציבור לבחון היטב את מדיניות הממשלה, את שיקוליה, תקציביה והשלכותיהם

 • לדרוש מנהיגים המדגימים מודל מנהיגות בריאה של יושרה, חמלה וכבוד לכל.

 • להפסיק לאלתר עם מינויים פוליטיים ולדאוג רק למינויים על בסיס מקצועי של אלה המכוונים לשרת את טובת הכלל.

 

8. תקשורת:

 • להשקיע בתקשורת בריאה ואחריותית המקדמת מסרים מכווני-בריאות, ומודלים תרבותיים בריאים.

דוגמא להשפעה המערכתית של מדיניות אחת

פלטפורמה וירטואלית

הפלטפורמה הווירטואלית למען ארץ בריאה

לשינוי התהליך וסדר-היום של הבחירות הבאות,

להנחת היסודות למערכת ממשל חדשה ובריאה,

ולטיפוח תנועה אזרחית תוססת המוקדשת לבריאות הכלל

​הפלטפורמה הווירטואלית:​

 • מספקת מסגרת למבנה המארגן לכל קהילת פעילים המוקדשת לבריאות הכלל.

 • מהווה מאגר של ידע  על  הגישה ההוליסטית-מערכתית המשמשת כבסיס לתנועה.

 • מעמידה לרשות הכלל מרכז משאבים וספרייה המרכזת מידע בסוגיות בריאות וריפוי כלל-מערכתיים.

 • מציעה מסגרת של קהילת חברים ליחידים, קבוצות וארגונים, המאפשרת לשותפים ושותפות ליצור קשרים ברשת, לחלוק ולאגד משאבים, ולקדם את יעדי התנועה  ע"י יזמות, הנהגה וחיבורים בין פרויקטים.

 • מלווה את קמפיין הבחירות הבאות בהובלת סדר-היום ובאספקת מידע רלוונטי על תהליך הקמפיין ועל המנהיגים - הישגים, מדיניות ומעשים

 • נותנת השראה מרחבי העולם בנוגע ליוזמות חדשניות  ומדיניות ופתרונות פורצי דרך שניתן לאמץ.

 • מהווה גוף תקשורת בלתי-תלוי לטובת כלל הציבור.

 • תומכת בקמפיינים של פעילים המקדמים היבטים שונים של התנועה.

 • מהווה פלטפורמה בה כל המפלגות, המנהיגים והמועמדים נדרשים לספק תשובות מפורטות על עמדותיהם, הצעותיהם והפתרונות הטובים ביותר בנוגע לנושאים שמעלים האזרחים.

להצטרפות
להצטרפות:

הקמפיין למען ארץ בריאה נמצא בשלב התחלתי ואנו פועלים לגייס שותפים פעילים ומימון.

התחומים הנדרשים הם:

 • בניית הפלטפורמה הטכנולוגית והאתר

 • בניית הקמפיין התקשורתי  להפצה במדיה החברתית -
  תקשורת החזותית, גרפיקאים, כותבים, עיתונאים, אנשי ניו-מדיה, פרסום, תסריטאים ועוד.

 • יצירת חומרי הסברה וחינוך

 • גיוס משאבים

 • הפקת ארועים

 • יצירת שיתופי פעולה עם ארגונים קיימים

 • אדמינסטרצייה

 

bottom of page