top of page

למען ארץ בריאה:

חזון לתנועה מאחדת למען בריאות וחיוניות הארץ וכל יושביה

 

למען ארץ בריאה היא חזון לתנועה אזרחית המוקדשת לבריאותם וחיוניותם של מדינת ישראל ותושביה. התנועה תפעל לשינוי המערכת הפוליטית על ידי הצבת בריאות המערכת כשלם בליבת סדר היום הציבורי.

 

לכולנו הבריאות היא המשאב היקר ביותר. למרות זאת, היא הנפגעת העיקרית משיטת הממשל הנוכחית. מניעיה העיקריים של המערכת הם עשיית רווחים וצבירת כוח על ידי דיכוי, הענקת זכויות יתר, ושחיתות מערכתית. כך מופצים אנוכיות, פילוג ופחד – עד-כדי חולי המסכן את הביטחון והבריאות של הכלל. המפתח לריפוי כלל-מערכתי מצוי בשינוי דפוסי החשיבה המזינים את המערכת.

 

הצבת בריאות כלל-מערכתית בליבת סדר היום הציבורי מביאה שפה חדשה ודרך חדשנית, שעוקפות את המאבק בממסד הקיים. היא יוצרת  אלטרנטיבה המאחדת אותנו  סביב צרכינו ומאוויינו היסודיים ביותר. בריאות הפרט מותנית ותלויה בבריאותם של אנשים אחרים, של מינים אחרים ושל הארץ עצמה.  הביטחון והשגשוג האישי שלנו תלויים בבריאות המערכת השלמה. ההתמקדות בבריאות כלל-מערכתית מדגישה את התלות ההדדית המאפיינת  את קיומנו.

 

שיח ממוקד בבריאות מעודד אזרחים להוביל את סדר היום ולהציע פתרונות יצירתיים להבראת המערכת וניקויה משחיתות. שיח זה מחליף את שיח הפוליטיקה הישנה, בו הפוליטיקאים שולטים בסדר היום הציבורי והתקשורתי באמצעות מניפולציה של עובדות, פסיכולוגיה של פחד ופילוג, סלוגנים, הבטחות ריקות מתוכן ותרבות של בריונות.

מטרתנו המידית: לקדם את ההבנה המשותפת, שייעודה הלגיטימי העיקרי של ממשלה הוא לטפח את בריאותם של הארץ וכל יושביה, ולהבטיח שבבחירות הבאות תעלה מנהיגות בעלת אומץ, יושרה, חמלה ויכולות, המחויבת למטרה זו.

 

התנועה פועלת בערוצים מגוונים, כדי להעלות את המודעות הציבורית לפגיעתה הקשה של המערכת הנוכחית בבריאות בני האדם והסביבה. היא מעודדת אזרחים לדרוש בריאות מערכתית כזכות יסוד, ומספקת דרכים לניהול משאבינו האנושיים והפיננסיים באופן אחראי ויצירתי, על מנת להבטיח בריאות ושפע לכול.

.

סדר יום פוליטי הממוקד בבריאות כלל-מערכתית, משמעו בחינה בלתי מתפשרת של כל מדיניות ממשל על פי השלכותיה על בריאות השלם. משמעו לדרוש מכל מנהיגה ומנהיג דין-וחשבון ולקיחת אחריות ישירה על תוצאות המדיניות והפעולות אותן הם מקדמים.

 

לקראת הבחירות הבאות התנועה מקדמת דיון ציבורי, בו כל מועמד ומועמדת יידרשו להציג את עמדותיהם ופתרונותיהם בסוגיות הרלוונטיות ולענות על השאלה: מהן השלכות מדיניותך על הבריאות שלנו, ושל הארץ בטווח הקרוב ולעתיד לבוא?

 

התנועה תעודד יוזמה אזרחית לבניית תקציב מדינה אלטרנטיבי שיראה איך בעזרת חשיבה יצירתית מערכתית ניתן להשיג את מרב התועלת לטובת הכלל.

 

התנועה פועלת ליצור פלטפורמה עם בסיס הסכמה רחב, שתציע פתרונות וקווי-מדיניות עם מיקוד בבריאות הכלל-מערכתית בהיבטי החיים השונים, לאימוץ ע"י כל ממשלה שתיבחר. אישורו של המצע ע"י מועמד/ת קודם הבחירות, יסמן קו ברור שיפריד בין מנהיגים המושקעים בקידום אינטרסים צרים - לבין אלה המחויבים להנהגה נאמנה של הארץ וכל יושביה.

 

התנועה תיצור פלטפורמה קהילתית מקוונת תוססת שתאפשר לאזרחים ואזרחיות, מנהיגים ומנהיגות, ולמועמדים ומועמדות מכל הקשת הפוליטית ומכל המגזרים - להציע את כישוריהם ומשאביהם לטובת הכלל.

 

הכוונה היא שההתמקדות בבריאות תעורר שיח ציבורי חדש לקראת בנייה משותפת של ארץ בריאה ומנהיגות חדשה, ותחשוף מגוון פתרונות יצירתיים לסבך המשברים הפוקדים כיום את החברה בישראל. מעבר פשוט זה של המיקוד הציבורי יערער את הסטטוס קוו ויניע התמרה של הכלכלה ושל מערכות חברתיות נוספות, שיידרשו להתאים עצמן לתעדוף חדש.

 

ההשקעה בבריאות השלם מהווה, בסופו של דבר, את אפיק ההשקעה הנבון ביותר בהתמודדות עם ריבוי המשברים העומדים בפתחנו וכן תורמת לריפוי העולם.

bottom of page