top of page

משא ומתן הוגן עם כדור הארץ

הדרך בה אנו מתייחסים למשאבי הפלנטה ומשאבי בני האדם, היא שורש כל המשברים שאנו חווים על כדור הארץ. אם נשנה את דפוסי החשיבה שלנו - נוכל לרפא את כדור הארץ.

אנחנו עדיין מנהלים את העולם עם דפוסי חשיבה מיושנים של שליטה, נפרדות, היררכיה וזכויות יתר, למרות שהמדע הראה כי כדור הארץ וכל יושביו, כולל בני אדם, מתפקדים כמערכת חיה ומחוברת אחת. במערכת אקולוגית טבעית ובריאה, כל חלק ממנה אינו פועל לטובתו בלבד, אלא הנו ייחודי ובעל ערך לסביבתו - מזין ומוזן על ידי המערכת בה הוא משגשג. כשפועלים נגד החיים ומוציאים את המערכת מהאיזון העדין שלה, נוצרים משברים כרוניים ואינסופיים בסביבה ובחברה, אתם אנו מתמודדים היום.

זה טרגי ונפשע, שמערכות הממשל שלנו מונעות על ידי חשיבה ביורוקרטית המבוססת על אינטרסים כלכליים, ולא מבוססת על חכמת מערכות-חיים בריאות. אנחנו מתפקדים כמו מחלה אוטו-אימונית שתוקפת את הגוף.

התפיסה השלטת, אשר רואה את המשאבים האנושיים והפלנטריים כמשהו שנמצא בבעלות כמה בעלי זכויות יתר וניתן לנצלו לטובתם, יצרה תרבות של אכזריות ומחלות. לעומתה, חשיבה הבנויה על האינטליגנציה של מערכות-חיים, מטפחת איזון מכבד של נתינה וקבלה. תוצאה של חשיבה כזו היא ההרמוניה העשירה והמגוון שאנו רואים בטבע.

כשם שאיננו רואים בחלקי גופנו משאבים מתכלים, שאפשר להתעלל ולפגוע בהם לשם הפקת רווח לטווח קצר, כך איננו יכולים לראות את מרכיבי כדור הארץ כמשאבים מתכלים ולרוקן אותם - מבלי שתהיינה לכך השלכות על עצמנו ועל החיים.

אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר להסתכל על משאבים טבעיים כשייכים למדינה או לתאגיד מסוים, כפי שאנחנו לא יכולים להסתכל על הריאות בגופנו כמשהו שקיים למען מערכת הנשימה בלבד. אנחנו נדרשים לנקוט עמדה באופן קולקטיבי, עמדה ששומרת על כל משאבי הפלנטה, אותה אנו חולקים עם מינים אחרים, ולפתח מדיניות גלובלית וחוקים שיגנו על כל המשאבים הטבעיים מפני זיהום ודלדול. מערכת המיסוי המעשית היחידה, חייבת להיות מבוססת על הערך שנקבל מכדור הארץ וזה שניתן לו בחזרה. מדינות מהוות גבול שהאדם יצר באופן מלאכותי, גבול שאינו משקף דבר על אופן התפקוד וקשרי הגומלין של כדור הארץ. בעלות על קרקע למען טובתו האישית של האדם, הוא מושג אנושי מלאכותי שנמצא בניגוד לחיים עצמם. תפקידם המעשי היחיד של אנשים המתגוררים באזורים עשירים במשאבים על הפלנטה הוא, להשתמש במשאבים אלה בתבונה ובחמלה, תוך שמירתם וטיפוחם למען בריאות כדור הארץ בכללותו, ולהבטיח את שלמותו לדורות הבאים.

איננו יכולים להרשות לעצמנו לחשוב על בעלי חיים ומיני צמחים כמשהו שיכול להיכחד, בעודם ממלאים תפקיד חיוני בשמירה על המגוון ועל איכות החיים של המערכת כולה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להאמין, כי הנזק שנגרם מכימיקלים באזור מסוים יישאר רק באותו אזור. אנחנו לא יכולים להניח, שנוכל לבנות ולהשתמש באנרגיה גרעינית או לעשות ניסויים בנשק באוקיינוסים - מבלי לסכן את כל החיים בצורה ממשית.

זה מגוחך להאמין שהמשאבים האישיים שלנו - יכולותינו, והכישרונות הייחודיים שלנו ניתנו לנו כדי שנוכל להשתמש בהם רק לטובתנו. ההנחה שהטבע מתגמל אותנו עבור כישרונותינו על חשבון אחרים - נוגדת את האינטליגנציה של הטבע. בטבע, כל יכולת שהיא ייחודית מהווה חלק חיוני מהמגוון, שמחובר בקשרי גומלין עם החיים כולם. מינים אחרים וקהילות של ילידים פועלים תוך הזנה הדדית ע"י נתינה וקבלה עם הסביבה. אם איננו מאזנים בין מה שאנו מקבלים למה שאנו נותנים, אנחנו פועלים כמו טפילים. אנחנו צריכים ללמוד בדחיפות את משמעות התלות ההדדית בין כל המשאבים על פני הכדור.

עלינו להבטיח, כי קובעי המדיניות הם מומחים בבריאות, במערכת אקולוגית ובקיימות, וכי מדיניותם מבוססת על מה שמבטיח בריאות מקסימלית לכול. מי שצריכים להנהיג את המדיניות בימים אלה הם ההוגים ומרפאי המערכת האקולוגית - ולא התאגידים והפוליטיקאים שיודעים מעט מדי איך באמת החיים מתקיימים ופועלים. מקורות אנרגיה ירוקה, פתרונות בנייה ותחבורה אקולוגיים, שיטות חקלאות אורגניות ברות-קיימא - כל אלה כבר קיימים. אין שום הצדקה להמשיך ולהתעלל במשאבי כדור הארץ. הרעיון, שאנשים תלויים בתאגידים גדולים ליצירת משרות - הוא שקר שמזין תרבות בה יש אנשים עם זכויות יתר. הוכח כי כלכלות מקומיות מאוזנות, המבוססות על מיזמים ירוקים, טובות יותר לאנשים ולכדור ארץ.

העובדה שממשלות ותאגידים גדולים נותנים ולוקחים מכדור הארץ באופן שמכלה והורס את הסביבה - מהווה ניצול לרעה של כוח. פגיעה זו בכדור הארץ פוגעת גם ביכולת ההישרדות האנושית שלנו על הפלנטה.

האינדיאנים לקחו תמיד בחשבון את השפעת החלטותיהם על שבעה דורות קדימה. כאזרחי העולם, עלינו לאמץ באופן מיידי את הדרך הזו לקבלת החלטות לטווח ארוך. הרעיון של פשרות פוליטיות עם עיכוב בלוחות הזמנים לשם יישום השינויים הנדרשים -הוא משחק מוחות מניפולטיבי. זהו חלק מהמארג המטעה של הפוליטיקה המשפטית המושחתת, של אלה שמרוויחים ומשעבדים את המערכת כולה.

אין שום סיבה להתפשר על המידה בה ניתן להרעיל את האדמה, את האוויר, את המים ואת עצמנו, כאשר כבר קיימים בפועל פתרונות בריאים לנושאי המזון, האנרגיה, העוני ושינויי האקלים. החמדנות והאינטרסים, הם אלה שלא מאפשרים לפתרונות הקיימים להיות מיושמים באופן מיידי.

המועד האחרון הוא עכשיו. ההשפעות על בריאותנו הן עכשיו. עלינו לשים את בריאות וחיוניות כדור הארץ וכל תושביו, כעיקרון המארגן היחיד עבור כל פעילות אנושית, באופן מוחלט ובלתי מתפשר. כל דרך אחרת היא נפשעת. הפרטנר היחיד והאמתי שלנו למשא ומתן הוא החיים עצמם, והם לא יתפשרו איתנו.


Featured Posts
 מאמרים על ידי שלי אוסטרוף
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page