top of page

בריאות השלם - בריאת השלום: על מהפכת הבריאות המתהווה

תנועה פוליטית חברתית אקולוגית חדשה צומחת בישראל ובעולם כולו, תנועה של אנשים וארגונים אשר שמים את הבריאות של כולם בראש סדר העדיפויות ובמרכז השיח הציבורי. אנשים מחזירים לעצמם את האחריות על בריאותם, פועלים במטרה לעורר מודעות לנושאים הקשורים לבריאות, ויוזמים פתרונות יצירתיים שנותנים מענה לאתגרי הבריאות הרבים, בכל מישורי החיים. תנועה זו צוברת מומנטום, כאשר עוד ועוד אנשים מתחומים שונים כמו סביבה, חינוך, כלכלה, רפואה, חקלאות, מדיה ועוד - חוברים יחד ופועלים לשינוי. נושא הבריאות הוא נושא מאחד, החוצה קבוצות שייכות ונוגע בכל ממד בחיים שלנו, וחושף ומדגיש את שותפות הגורל שלנו. כך הוא מהווה בסיס להתארגנות תנועה פוליטית חברתית אקולוגית חדשה, המבוססת על "יחד למען בריאות השלם"- תנועה שיכולה להוות בית לאלה שבאמת רוצים את טובת כדור הארץ וכל יושביו.

רוב האתגרים והמשברים שלנו היום, האנושיים והסביבתיים - הם אתגרים של בריאות. ההתעניינות התקשורתית והציבורית בנושא גוברת, ועמה חשיפת הנזקים הקשים להם גרמו מדיניות הממשלות והתנהגות התאגידים לאורך שנים. אנו שומעים בתקשורת עוד ועוד תחקירים, שחושפים משבר בריאות הולך וגובר בכל תחומי החיים. האוויר, האדמה והמים מזוהמים. האוכל שאנו אוכלים מכיל רכיבים מזיקים. משאבי הטבע ואזורים ירוקים נכחדים. ישנה עלייה בשיעור המחלות הכרוניות, ההתמכרויות, האלימות החברתית, השסע החברתי, העוני, השחיתות ודיכוי כל מי שנתפס כאחר. הכלכלה שלנו לרוב מבוססת על מוצרים לא בריאים ומניפולציות כלכליות, התקשורת מוכרת סגנון חיים לא בריא, תעשיית הפרסום מבוססת על שקרים שמטרתם למכור לנו מוצרים לא בריאים הנוצרים על חשבון הסביבה. ככל שעובר הזמן, כל התסמינים הללו מחריפים ואנו עדים לקריסת מערכות כללית הנובעת ממדיניות ממשלתית. מדיניות זו מבוססת על כוח, כסף, שליטה, מתן זכויות יתר, ודיכוי חלקים של השלם על חשבון חלקים אחרים.

חשיפת גודל הפגיעה בבריאות בערוצי התקשורת השונים וברשתות החברתיות, מגבירה את המודעות לנושאים אלו, ויוצרת את היסודות והבשלות לשינוי תפיסתי, המהווה בסיס להתארגנות קולקטיבית חדשה. אנו בתחילתה של מהפכת בריאות המבוססת על ההבנה העמוקה כי הבריאות שלי תלויה בזו שלך, ושל המערכת האנושית האקולוגית כשלם. במרכז רעיון מהפכת הבריאות עומדת ההנחה, שהתפקיד העיקרי והיחיד של ממשלה הוא לדאוג לבריאות ולרווחת כל התושבים והמערכת האקולוגית שבה אנו תלויים. כאשר אנו פוגעים באחר, בבעלי החיים או בסביבה, אנו פוגעים בעצמנו. הבנה זו מחייבת אותנו לעבור ממדיניות ממשלתית אשר מקדמת את האינטרס האישי והקבוצתי על חשבון טובת השלם - למדיניות של דאגה והשקעה בשלם. עלינו לעבור ממדיניות של הפרדה וחלוקת משאבים לאחד על חשבון השני, למדיניות אשר שמה את הבריאות במרכז. זוהי מדיניות המבוססת על חשיבה מערכתית הוליסטית ואקולוגית.

אחד האתגרים הגדולים הוא, לייצר שיח אחר לקראת הבחירות הבאות. עלינו, כאזרחים, יהיה מוטל לעזור לדור חדש של פוליטיקאים לצמוח, על ידי הובלת השיח הציבורי בנושא. במרכז שיח זה עומדת השאלה, איך ניתן להשקיע את המשאבים האנושיים והחומריים בצורה היעילה ביותר - למען הבריאות של כולם. חשוב שנדרוש מהפוליטיקאים בקיאות בנושאים הקשורים לבריאות מערכתית, ומחויבות לשים נושאים אלה במרכז. הבראה אמיתית דורשת מנהיגים שמבינים בנושא הבריאות המערכתית ופועלים בהתאם - אנשים עם רקע מקצועי רלבנטי ומחויבות לטובת השלם. ככל שאזרחים למען בריאות השלם ובריאת השלום יתוו את הדרך לכיוון זה, כך נוכל לתת למנהיגים, שבאים עם תשובות אמתיות, אפשרות לבלוט ולצבור השפעה, על פני אלה שפועלים עבור כוח ופילוג. אפשר כבר לדמיין איך ייראו קמפיינים של מפלגות, אשר נושאים על דגלם את בריאות האדמה וכל ילדיה, למען עתידנו המשותף.


Featured Posts
 מאמרים על ידי שלי אוסטרוף
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page