top of page

יחד בבריאה היא התארגנות המקדמת ידע, מודעות ויוזמות אזרחיות למען הבראה חברתית וסביבתית בארץ ובעולם, בגישה הוליסטית-מערכתית (אפשר ללמוד יותר על גישה זו באתר שלנו - www.togetherincreation.org. בבסיס גישה זו עומדת ההבנה, שקיימים תלות הדדית וחיבור בין כל מערכות החיים על הפלנטה.

יחד בבריאה מציעה דרכים ליישום הגישה ההוליסטית-מערכתית בתוך המבנים החברתיים, הכלכליים, הפוליטיים והסביבתיים.

 

מטרת הפעילות בישראל היא להתניע תנועה מקומית ברוח זו, לחבר בין הפועלים בתחום, ולעודד אזרחים להיות יותר מודעים ומעורבים על מנת לשפר את הבריאות והרווחה של כולם.

התנועה האזרחית המאוחדת
למען ארץ בריאה

גישה מערכתית שלמה לקראת הבחירות הבאות ולשינוי שיטת הממשל בישראל

...

 קמפיין למען ארץ בריאה

קמפיין שמטרתו לשים את נושא הבריאות המערכתית בראש סדר היום הציבורי והפוליטי בארץ, בדרך שתתרום להבראה חברתית כלכלית וסביבתית.

קהילת יוצרים למען ארץ בריאה

קהילת יוצרים  אקטיביסטים  "למען ארץ בריאה" היא יוזמה משותפת של "יחד בבריאה" ו"הקבוצה" בית ספר למחול ומטרתה ליצור קהילה של אמנים מתחומים שונים שכישרונותיהם יעזרו לקידום שינוי התודעה, למען הבראה חברתית כלכלית פוליטית וסביבתית. ניצור מרחבים ומפגשים עשירים ללמידה ויצירה משותפת.

עקבו אחרינו בפייסבוק          
bottom of page